Column: Onverlaat die oproept tot revolte

Nieuws

Er waart een onverlaat door Nederland. Hij is herken­baar aan zijn nep-blonde haren die hij met waterstofper­oxide blondeert om zo zijn grijze haren te maskeren. Deze man is een bedrieger en een leugenaar. Hij bedroog eerder zijn vrienden van dezelfde partij door zetelroof te plegen en richtte daarna zijn ei­gen club op waarin niemand iets te zeggen heeft. Hij beledigt iedereen: zijn collega's, binnen- en buitenlandse leiders en volksverte­genwoordigers. Hij veegt zijn bil­len af met de 'trias politica' en be­ledigt gezagsdragers, rechters, journalisten en schrijvers. Hij liegt ook tegen zijn aanhangers. Zo zegt hij dat als ze op hem stemmen, Nederland mooier en beter wordt. Dat een vertrek uit Europa goed is voor Nederland. Hij vertelt dat wij .het hier slecht hebben, dat onze pensioenen uitgehold worden, dat al ons geld naar vluchtelingen gaat en naar Europa. Hij liegt ook hier, want wij zijn, nationaal gezien, eeri van de rijkste landen ter we­reld, we hebben, op één land na, wereldwijd het beste pensioen­stelsel en ook met ónze zorg en in­frastructuur zitten we in de top drie van de wereld. Wat hij niet zegt, is dat hij een eenmanspartij runt en dat niemand in zijn partij iets te zeggen heeft. Hij zegt ook niet dat hij, als hij aan de macht komt, net zo dictatoriaal zal optre­den als Erdogan en Poetin. Hij zegt ook niet waar hij zijn financiële middelen vandaan haalt, namelijk uit Amerikaanse (dat is zeker) en Russische (zeer waarschijnlijk) donaties die slechts tot doel heb­ben om onze rechtsstaat te ondermijnen. Het is een charlatan die niets en niemand respecteert, een onverlaat die oproept tot een re­volte. Alleen daarom zou hij eigen­lijk opgesloten moeten worden. Ik hoop dat zijn volgelingen voor maart 2017 tot het inzicht komen dat zij door niet op hem te stem­men, ons land én zichzelf een grotè dienst bewijzen.